Bli Kunde
unifon logo
Informasjon om vår behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du får mulighet til å ha god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene.Denne personvernerklæringen gjelder for deg som bruker av tjenesten og når Unifon er behandlingsansvarlig for personopplysninger om deg. Videre gjelder personvernerklæringen når du bruker Unifons tjenester hvor vi bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, samt hvilke metoder, virkemidler og/eller sikkerhetsmekanismer som skal benyttes.Om du har spørsmål knyttet til denne erklæringen eller vår behandling av personopplysninger, vennligst kontakt vår kundeservice via ordinær post eller e-postadresse support@unifon.no.Hvordan vi bruker informasjonen din:Grunnleggende prinsipper    Unifon behandler personopplysninger etter følgende grunnleggende prinsipper: 
 • Unifon skal være åpen og tydelig på hvordan vi behandler personopplysninger,
 • Unifon skal gi informasjon om dine personvernrettigheter og hvordan gjøre dine rettigheter gjeldende,
 • Unifon skal sikre at personopplysninger om deg er tilfredsstillende beskyttet,
 • Unifon skal ha et etablert avtaleforhold med parter som vi deler personopplysninger med,
 • personopplysninger skal kun behandles for lovlige formål og skal slettes når vi ikke lenger har grunnlag for å behandle dem.
Når behandler vi opplysninger om deg?  Unifon behandler personopplysninger om deg under følgende forutsetninger: 
 • du har gitt ditt samtykke til behandling av opplysninger om deg,
 • det er nødvendig for å levere avtalte tjenester til deg,
 • for å kunne kommunisere med deg som kunde,
 • det er nødvendig av hensyn til vår oppfyllelse av lovpålagte krav.
Opplysninger som behandles  Hvilke opplysninger som kan bli behandlet avhenger av hvilke tjenester du har inngått avtale om levering av eller som du faktisk benytter. Følgende opplysninger vil kunne bli behandlet: 
 • ditt navn, telefonnummer, postadresse og epostadresse i forbindelse med at du registrerer deg som kunde eller bruker våre tjenester,
 • fødselsnummer kan for enkelte tjenester bli behandlet på registreringstidspunktet, men da kun for å verifisere dine opplysninger mot Folkeregisteret og oppbevares ikke,
 • brukernavn for tilgang til våre tjenester,
 • informasjon om din kundekonto,
 • vår kommunikasjon med deg,
 • faktura- og kredittinformasjon,
 • betalingsinformasjon,
 • opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenestene,
 • informasjon om hvor du befinner deg når du bruker våre elektroniske kommunikasjonstjenester, en lokasjonsbasert tjeneste fra Unifon, en tjeneste fra en annen leverandør enn Unifon, som igjen bruker lokasjonsdata fra Unifon for å levere sin tjeneste, samt når du har gitt samtykke til lokasjonsbasert markedsføring.
Formålet med behandling av personopplysningene  Opplysningene over vil typisk være nødvendig å behandle for å oppfylle følgende formål: 
 • identifisere deg som kunde, bruker og/eller betaler,
 • administrere ditt kundeforhold,
 • levere avtalt tjeneste,
 • drifte, forbedre, utvikle og teste våre tjenester,
 • koble dine tjenester sammen med andres tjenester dersom du ber om dette, som for eksempel Vipps, Min Side eller andre applikasjoner som krever pålogging via ditt mobilnummer,
 • fakturere og kreve inn utestående beløp,
 • kommunisere med deg,
 • formidle produktinformasjon,
 • markedsføre tjenester,
 • ivareta informasjonssikkerhet,
 • forhindre og stanse uønsket og skadelig bruk av tjenester
 • yte og forbedre vår kundeservice, samt
 • for kvalitetssikring og intern opplæring.
Særlig om bruk av informasjonskapsler «cookies»På flere deler av vår nettside vil informasjonskapsler «cookies» kunne bli benyttet. Dette gjelder eksempelvis på våre hjemmesider, og det opplyses om det på forhånd. Cookies brukes for å gjøre vår nettside mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside.

Personopplysninger som hentes fra eksterne kilder 

Eksterne kilder kan være:  
 • Folkeregisteret, samt
 • selskap eller organisasjoner som leverer kredittinformasjon og -vurderinger.
Hvem deler vi opplysningene med?   Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være fordi du har samtykket til det, fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller det foreligger lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.Unifon utleverer personopplysninger til politi og domstol kun der de nevnte myndigheter kan dokumentere at de har rettslig hjemmel for sitt krav.Unifon bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Hvor behandles dine data?   Unifon benytter hovedsakelig norske partnere og påser at overføring av opplysninger kun skjer når mottakerne har forpliktet seg til å sørge for tilfredsstillende personvern-, sikkerhets- og konfidensialitetsmekanismer eller -metoder ved behandling av opplysningene.Ved overføring og behandling av opplysninger til databehandlere som utfører oppdrag på Unifons vegne, inngår vi databehandleravtaler.

Hvordan beskytter vi opplysningene om deg?  Opplysningene sikres gjennom tilgangsstyring og sikres gjennom at medarbeidere med kun tjenstlig behov gis tilgang. Vi opererer med adgangskontroll og sikkerhetsrutiner for låsing/stenging av PC, i tillegg til rutiner for behandling av sensitiv/konfidensiell informasjon. Videre utfører vi dessuten personvernanalyser for å avdekke og begrense eventuelle konsekvenser ved behandlingen av opplysninger knyttet til deg.

Hvor lenge behandler vi opplysninger om deg?  Unifon behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Når Unifon AS ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Dine rettigheter som registrertDu har rett til å spørre oss om hvilken informasjon vi har lagret om deg, og du kan be oss om å rette denne informasjonen hvis den er unøyaktig. Hvis vi har bedt om samtykke til å behandle dine personopplysninger så kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Hvis vi behandler dine personlige data på grunn av samtykke eller legitim interesse, så kan du be om at dataene dine blir slettet. Du har rett til å be oss om å slutte å bruke informasjonen din i en periode hvis du tror at vi ikke har lovlig grunn til å bruke denne informasjonen. Under noen omstendigheter kan du be oss omikke å ta avgjørelser som påvirker deg ved å bruke automatisert behandling eller profilering. For å sende inn en forespørsel om dine personopplysninger via e-post, post eller telefon, vennligst bruk kontaktinformasjonen som er oppgitt ovenfor.

Din rett til å klageHvis du har en klage om bruken av informasjonen din, så ønsker vi at du kontakter oss direkte i første omgang slik at vi kan håndtere klagen din. Du kan imidlertid også kontakte Datatilsynet dersom du har en klage.

Oppdateringer til denne personvernerklæringenUnifon evaluerer og oppdaterer denne personvernerklæringen fra tid til annen, og når våre tjenester og bruk av personopplysninger utvikler seg. Hvis vi ønsker å benytte oss av dine personlige data på en måte som vi ikke tidligere har informert om, så kontakter vi deg for å gi deg informasjon om dette, og om nødvendig be om ditt samtykke. Ved å benytte våre sider så samtykker du i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Kristiansand i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av lokal rett. Vi oppdaterer datoen for dette dokumentet hver gang det endres. Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring, kan dette rettes til: Unifon AS.Sist revidert: 07.09.2021