Bli Kunde
unifon logo

Generelle priser

TELETORGOPPSTARTMINUTT
800 xx xxx 0,00 0,00
810 xx xxx 0,29 0,29
811 - 814 xx xxx 0,59 0,50
815 xx xxx 0,59 0,50
820 - 820 09 xxx 0,59 5,99
820 1x xxx - 820 2x xxx 0,59 10,99
820 3x xxx 0,59 5,99
820 40 xxx 20,00 2,49
820 41 xxx 40,00 2,49
820 42 xxx 60,00 2,49
820 43 xxx 80,00 2,49
820 44 xxx 160,00 2,49
820 45 4xx - 820 45 9xx 24,00 2,49
820 46 4xx - 820 46 9xx 48,00 2,49
820 47 xxx 60,00 2,49
820 48 xxx 80,00 2,49
820 49 xxx 160,00 2,49
820 5x xxx 0,59 6,99
820 6x xxx 0,59 8,99
820 7x xxx 0,59 12,99
820 8x xxx 0,59 22,99
820 9x xxx 0,59 27,99
829 00 xxx - 829 09 xxx 0,59 5,99
829 1x xxx - 829 2x xxx 0,59 10,99
829 3x xxx 0,59 5,99
829 40 xxx - 829 46 xxx 0,59 2,49
829 47 xxx - 829 48 xxx 2,99 2,49
829 49 xxx 4,99 2,99
829 5x xxx 0,59 6,99
829 6x xxx 0,59 8,99
829 7x xxx 0,59 12,99
829 8x xxx 0,59 22,99
829 9x xxx 0,59 27,99
85x xx xxx 0,29 0,29
878 xx xxx 0,00 0,44
880 xx xxx 0,63 0,44
819 xx xxx 0,59 0,50
999 xx xxx 0,59 0,50

Priser gjelder fra Norge til Teletorg, både fra mobil- og IP-telefoni.

TJENESTEETABLERINGPRIS
Datakort 1 & 2, per stk 99 39
Datakort 3 & 4, per stk 99 99
Tvillingkort, per stk 99 39
Data Refill, per mnd - 20
Pris per Data Refill (opptil 20 GB) - 99
Fri Tale EU/EØS - 99
Fri Tale Norden - 59
Fri Tale Skandinavia - 39
Faktura på EHF - 69
Faktura på e-post - 99
Faktura på papir - 99
Gjenåpning av stengt abonnement 500 -
Erstatningssim 250 -
Reservert mobilnummer, per stk - 10
Månedlig tilleggsgebyr for utkjøp - 49
3- og 5-SIFRETOPPSTARTMINUTT
3-sifrede nummer 0,29 0,29
5-sifrede nummer 0,29 0,29
110, 112 og 113 0,00 0,00
175 Veirapport 0,29 0,29
177 Ruteopplysning 0,29 0,29
145 Feilmelding 0,29 0,29
OpplysningstjenesterPriser
1880 Opplysningen www.gulesider.no/hjelp/1880
1881 Opplysningen www.om.1881.no/vilkar/priser
1882 Opplysningen utland www.om.1881.no/vilkar/priser
1888 Opplysningen www.1888.no

Priser gjelder fra Norge til spesialnummer, både fra mobil- og IP-telefoni.

TJENESTEETABLERINGPRIS
Bedriftsnett, per bruker -* 39
Hovednummer, per stk 99 99
Integrasjon mot kalender, Azure AD og Teams 1990 400
Google Workspace-integrasjoner 1990 400
Ekstern bruker (norsk nummer) - 79
Lydfil (innspilt av Unifon), per stk - 400
Endring av åpningstid (endret av Unifon), per endring - 400
SMS fra Bedriftsnett (gjelder også mottak til hovednummer), per stk - 0,49
SMS til kømedlemmer, per stk/medlem - 0,49
SMS til utlandet fra Bedriftsnett, per stk - 3,99
SMS til kømedlemmer i utlandet, per stk/medlem - 3,99
Click-to-call, per minutt/oppstart - 0,49
Fastnummer i serie, per stk - 3,20
5-sifret nummer 990 500

*kr 990 etabl. per bedrift, ingen etabl. per bruker.