Bli Kunde
unifon logo

Nyheter i Unifon Bedriftsnett 2022

Sentralbordløsning i verdensklasse

Skrevet av Unifon den 30. August 2022

Vårt Bedriftsnett er markedsledende og en komplett løsning for alle bedrifter. Likevel ligger vi ikke på latsiden, og fortsetter dermed å utvikle våre tjenester ytterligere. Vi lytter til kundene våre og markedet. I 2022 har vi derfor lansert en rekke nye funksjoner for å forenkle og effektivisere brukeres arbeidshverdag.

Nyheter i Unifon Bedriftsnett hittil i 2022:

1. Nye Routing-tjenester
Dersom du har ulike regionskontor eller avdelinger, så kan det være nyttig for deg og dine kunder å sende kundene til riktig enhet. Derfor har vi lansert nye tjenester som skal hjelpe deg å videresende samtalene til riktig person, som igjen vil effektivisere bedriftens samhandling. Begge Routing-tjenestene kan endres og justeres i Unifon Bedriftsnett.

Postnummer Routing
Med denne tjenesten kan du peke inntastede sifre mot angitt nummer. Tjenesten gir deg mulighet til å sende innringer til riktig person via postnummer. Det vil si at dersom kunden taster inn sitt postnummer kan du sende kunden til for eksempel nærmeste avdeling/kontor.

Routing list
Her kan du opprette lister for automatisk routing, og sende samtalen videre til en predefinert kø basert på innringers nummer. Benyttes ved for eksempel VIP-lister.

2. Nummeroppslag på telefonen
Ved innkommende anrop fremkommer det nå en varsling på skjermen med informasjon om navn og telefonnummer. Tjenesten søker først etter nummer i Bedriftsnett-katalogen, og dersom nummeret ikke ligger der søkes det videre i opplysningstjenesten. Dette gjør det enkelt å se hvem som ringer, og du slipper bryet av å selv måtte søke opp telefonnummer hos opplysningstjenesten.

Les mer om tjenesten og hvordan du kan aktivere nummeroppslag.

3. SLA varslinger
I admin har det nå kommet en endring i køoversikten, og køer er splittet i medlemmer, innstillinger og SLA. SLA kan definere varsler på antall ventende samtaler, antall innloggede og ventetid i kø. SLA kan både ha vanlige og eskaleringsmottakere. Varselet sendes som SMS, e-post eller Teams, og det sendes også beskjed når situasjon er tilbake til normal.

4. Utvidede valg på tilgjengelighet
Nå som Covid-19 har vært i samfunnet noen år måtte vi se på muligheter for å forenkle hverdagen med hjemmekontor. Derfor har vi lansert en ny status for tilgjengelighet: Hjemmekontor. Denne statusen vil være synlig på brukerkortet i Bedriftsnett, slik at dine kollegaer enkelt kan se at du er på hjemmekontor. I tillegg har vi gjort forbedringer i de andre tilgjengelighetsstatusene. For eksempel: Møte 1 time, lunsj 30 min, opptatt 15 min. Dette fungerer både på Web og i mobilappen.

5. Følg kalender
For kunder som har Microsoft Exchange-integrasjon vil valget «Følg kalender» dukke opp som en mulighet. Om det ligger møter i kalenderen, så vil tilgjengelighetsstatusen på brukeren endres automatisk. Dersom brukeren også har aktivert valget «La brukerstatus påvirke køstatus» vil brukeren i tillegg bli logget ut av køer når kalenderelementer inntreffer, samt logges inn igjen når hendelsen er over.

6. Logg for sendte SMS fra sentralbord
Du får nå en egen logg for sendte SMS fra sentralbordet. Når du sender SMSer direkte fra bedriftskatalogen får du hele loggen samlet og lagret i Unifon Bedriftsnett. Dette finner du enkelt under “Samtalelogg” og filtrer på “SMS”.

___

Vi har også noen andre etterspurte tjenester som ikke er lansert enda, men som vil komme i løpet av kort tid:

SMS til hovednummer
En veldig etterspurt tjeneste er SMS til hovednummer. Mange bedrifter ønsker også hovednummeret som et skriftlig kontaktpunkt. Det betyr at man nå både kan ringe og sende SMS til bedriftens hovednummer. SMSen vil sendes til en predefinert e-post av bedriften. Dette er nyttig ved for eksempel timebestillinger, konkurranser og kampanjespørsmål.

Geografisk Routing
Geografisk routing komplimenterer de to andre Routing-tjenestene, og vil effektivisere telefoniløsningen og gi innringer en sømløs reise inn til bedriften. Ved et aktivt samtykke kan telefoniløsningen hente innringers nøyaktige posisjon, og sende samtalen til riktig kontor basert på det geografiske området en ringer fra. Tjenesten vil kun fungere for mobilnummer.