Forskuddsfakturering

Hvordan fungerer forskuddsfakturering av faktura?

Månedsavgiften faktureres 1 måned forskuddsvis, og forbruket faktureres etterskuddsvis.

Eksempelvis, vil du i februar måned få faktura for månedsavgiften for marsmåned, samt påløpt trafikk/forbruk for januarmåned.

Har du spørsmål til en faktura du har mottatt, kontakt våre kompetente medarbeidere på kundeservice.